Økonomi og næringsliv i Italia

Italia er i dag en av de største økonomiene i verden, med en åttendeplass på en oversikt over land målt etter størrelse i bruttonasjonalprodukt. Men slik har det ikke alltid vært, for det er først i moderne tid at økonomien har stabilisert seg og vært såpass sterk som den er i dag.

Blant annet opplevde Italia på 70-tallet en skikkelig økonomisk krise, men som etter noen år med politisk uro ble snudd til oppgangstider og en solid posisjon blant stormaktene i verden.

Italias økonomi i dag

I skrivende stund har Italia et bruttonasjonalprodukt per innbygger på 38 460 dollar. Det tilsvarer at en italiener har en gjennomsnittlig årslønn på 303 800 kroner. Det er noe lavere enn i andre EU-land, men den største forskjellen mellom Italia og disse landene er at inntektene er særlig skjevt fordelt i Italia. Klasseskillet er noe større her, og man merker en stor forskjell i inntektene bare på landsdelene i det langstrakte landet. Det er først og fremst i det nordlige Italia at inntektene er gode, mens sørspissen av landet sliter med korrupsjon, kriminalitet og høy arbeidsledighet. Allikevel regnes den økonomiske situasjonen i Italia som god.

Næringslivet i Italia

Tradisjonelt sett så har jordbruk vært en av de viktigste inntektskildene i Italia. Men som over alt ellers på kloden så har også dette blitt redusert kraftig de seneste årene, da hele 42 prosent av befolkningen drev med jordbruk i etterkrigstiden, mens andelen i dag er nede i kun 5 prosent – og dette omfatter også fiske og skogbruk. Blant landets største eksportvarer så har man naturligvis den italienske vinen.

Industri er den viktigste inntektskilden til Italia, selv om det tok mange år før landet kom skikkelig i gang her på grunn av landets manglende bergverk og naturressurser, som gjør at Italia i stor grad må importere energi. Industrien vokste frem etter andre verdenskrig, og på akkurat dette punktet har faktisk Italia hatt den sterkeste veksten i hele verden siden den gang.

Industrien utgjør nesten 30 prosent av landets BNP, med produksjon av maskin og metaller som den aller største industrien i landet. Dette strekker seg også videre til produksjon av hvitevarer og brunevarer, der Italia har blitt en av verdens største eksportører av slike produkter – med samtlige EU-land som viktige handelsområder.

Turisme i Italia

Med nesten 50 millioner besøkende turister hvert eneste år, så er Italia den femte best besøkte turistdestinasjonen over hele verden. Landet blir kun forbigått av Frankrike, USA, Spania og Kina når det kommer til antall turister. Det er primært landets innholdsrike historie, arkitektur, kultur, kunst og mote som tiltrekker seg turister.

Hovedstaden Roma er den mest populære byen å besøke i Italia, men også de mange rike byene i Nord-Italia er store turistdestinasjoner. Over 10 millioner turister tar turen til Roma hvert eneste år. Totalt sørger turismen i Italia for å gi inntekter på over 136 milliarder euro, noe som sørger for ekstremt mange arbeidsplasser i Italia. Og turismen er fortsatt voksende i Italia, slik at dette vil være en viktig inntektskilde også i fremtiden.

Back to top