Italias historie

Italia har en svært lang og innholdsrik historie, som man selv kan oppdage biter av den dag i dag dersom man besøker landets godt bevarte byer. Det er spesielt minnene fra renessansen som er nærmest urørte i enkelte italienske byer, men også minner fra romertiden og antikken kan beskues i Italia.

I dag er Italia medlem av G8-gruppen, som betyr at landet er en av de mektigste nasjonene i verden – med en av de sterkeste økonomiene. Slik har det ikke alltid vært, noe du nå skal få lære mer om i denne korte gjennomgangen av Italias historie.

Italia fra renessansen til samlingen av Italia

Italias kjente historie strekker seg til omkring 1600 år før Kristus, da bronsealderen begynte og det er først på denne tiden man har funnet sikre spor fra Italias forhistorie. Dog vet man at det bodde mennesker lenge før den tid, både under steinalderen og flere titalls tusen år tilbake i tid. Italia slik vi kjenner det i dag ble dog først formet da Roma ble grunnlagt rundt 750 år før Kristus, før romerne erobret landet et par århundrer senere og kontrollerte det helt frem til 400-tallet etter Kristus. Vi skal dog bevege oss et stykke frem i tid, til den perioden som er best bevart i dagens Italia, og som på mange måter har preget det Italia man kjenner i dag.

Perioden man definerer som renessansen begynte på 1400-tallet, og varte i nesten to århundrer. I denne perioden opplevde man en vitenskapelig vekst som ble kombinert med kunstnerisk blomstring og litterære mesterverk. Flere av datidens mest kjente vitenskapsmenn og kunstnere har i dag en viktig posisjon i verdenshistorien.

På denne tiden var Italia relativt fredfullt, men det skulle ikke vare for evig. I årene etter renessansen og frem til midten av 1800-tallet var Italia preget av krig mot både Frankrike, Spania og Østeriket. Disse tre stormaktene vekslet mellom å ha kontrollen over Italia i århundrene frem mot samlingen, der blant annet fransk herredømme var et faktum frem til 1815 etter Napoleonskrigene.

Det var først i 1861 at Italia ble samlet til ett enkelt rike slik vi kjenner det i dag, etter et mislykket forsøk et tiår tidligere. Torino ble etter samlingen utpekt som Italias hovedstad, mens Firenze overtok denne tittelen fire år senere. Det var først i 1870 at Roma virkelig ble en del av det «nye Italia», og at byen ble landets hovedstad. Og det var etter dette året at grunnlaget for det Italia slik vi kjenner det i dag ble lagt.

Italia på 1900-tallet

På slutten av 1800-tallet begynte italienerne med omfattende kolonisering i Afrika, som sørget for gode inntekter de kommende årene. Det skulle dog brått snu da Italia kjempet på den tapende siden under første verdenskrig, som sørget for en økonomisk etterkrigskrise i de påfølgende årene. I denne perioden vokste også den fryktede fascismen frem i Italia, under ledelse av diktatoren Benito Mussolini i 1925.

Det førte til en voldsom opprustning av landet i mellomkrigstiden, der det blant annet ble etablert et tett samarbeid med Tyskland. Det skulle vise seg å bli «redningen» for Italia, ettersom tapet av andre verdenskrig førte til at fasciststyret ble styrtet og erstattet med et demokrati.

I de påfølgende årene ble Italia medlem av både NATO og FN, og virkeligheten kunne sett helt annerledes ut dersom utfallet av krigen hadde blitt annerledes. Italia opplever en sterk vekst, som bremser på 70-tallet først og fremst på grunn av politisk uro. Årene etter preges mye negativt av korrupsjon, mafiavirksomhet og stadig politisk uro, men Italia fortsetter tross dette en positiv utvikling i økonomien, og sikrer seg en plass blant de åtte største økonomiske nasjonene i verden.

Back to top